strip educatief pakket Wie wat Links
Het Geheim van Youssef Wie en waarom?

De voorbije jaren stelden leerkrachten en klasgenootjes vast dat kinderen van uitgeprocedeerde vluchtelingen van de ene op de andere dag uit de klas verdwenen. Die kinderen werden met hun ouders eerst gevangen gezet in een gesloten instelling om dan naar hun land van herkomst teruggestuurd te worden.
De opsluiting betekende voor deze kinderen een ernstig psychisch trauma.
Uit verontwaardiging en machteloze woede hierover ontstond in 2005 in Antwerpen de Beweging voor Kinderen zonder Papieren.

De Beweging voor Kinderen zonder Papieren komt op voor de rechten van kinderen zonder wettig verblijf en vluchtelingenkinderen. Deze rechten werden vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, getekend door Belgiƫ. Kinderen hebben daardoor rechten enkel en alleen omdat ze kind zijn, los van hun status of die van hun ouders.

Hoewel de groep kinderen zonder papieren in Belgiƫ nog grotendeels onbekend is weten we dat ze moeilijker de weg vinden naar school en de dokter, in slechtere huizen leven, vaker ziek zijn en meer stress hebben dan andere kinderen.

Met deze strip wilt de Beweging voor Kinderen zonder Papieren, in het licht van het Kinderrechtenverdrag, kinderen informeren en laten participeren aan het debat hier rond. Waarom vluchten mensen weg? Welke regels zijn daar rond of zouden daar rond moeten zijn? Welke ervaringen hebben de leerlingen zelf? Waar dienen al die papieren eigenlijk voor? Wat betekent het als je ze niet hebt?